ფოტო ჩვენება

ქარხნის შოუ

ქარხანა
ქარხანა2
ქარხანა3
ქარხანა4

Წარმოების პროცესი

მოამზადეთ მასალა 1

1. მოამზადეთ მასალა

ჭრა 2

2. ჭრა

დამღუპველი 3

3. დამღლელი

ამწე 4

4. ამწევი

ამწე 4

4. ამწევი

დამღუპველი 3

3. დამღლელი

შეკრება5

5. შეკრება

ხმის შესუსტებული დანართი6

6. ხმის შესუსტებული შიგთავსი

გამართვა7

7. გამართვა

ტესტი8

8. ტესტი

ტესტი8

8. ტესტი

გამართვა7

7. გამართვა

ყუთის გახსნა 9

9. ყუთის გახსნა

დასრულდა 10

10. დასრულდა

განაცხადი

P1

ინჟინერია

JustPhoto

მონაცემთა ცენტრის აპარატის ოთახი

P3

გეოლოგიური კვლევა

p4

Ძალა

p5

წყალდიდობის პრევენცია და გვალვა

p6

Სამშენებლო მოედანზე

p7

Საგანმანათლებლო დაწესებულების

p8

ნავთობის გაზი

p9

გადაუდებელი